6.8/10

Tomb Raider(2018)

Akcja, Przygoda, Dramat, Fantasy, Thriller